Ukrainian (UA)Russian (CIS)

Концептуальна модель таксономічного блоку реляційних баз даних, призначених для зберігання результатів обліків тварин

Уважаемые посетители! К сожалению, перевод этой страницы на русский язык пока недоступен. Приношу извинения за причиненные неудобства.

Таксономічний блок баз даних, призначених для зберігання і обробки результатів обліків тварин, має містити набір полів з науковими назвами таксонів різного рівня. За необхідності можуть бути присутні поля з назвами таксонів іншими мовами (напр. укр., рос., англ. тощо). Необхідними додатковими полями є нумерація у відповідності до таксономічного порядку, причому числа в цьому полі бажано присвоювати з певним кроком (напр. у 5 чи 10 одиниць), що дасть змогу без зміни порядкових номерів у майбутньому вводити до бази нові види фауни того регіону, до якого відноситься база даних. Важливим є наявність поля із зазначенням автора та року опису відповідного таксону.

 Для уникнення дублювання даних, інформація у таксономічному блоці має бути розподіленою між декількома окремими взаємопов’язаними таблицями. У найпростішому випадку структура таблиць має бути наступною. Таблиця „Ряди“ містить поле з ID (тут і далі – унікальним ідентифікатором) ряду, поля з назвами (латинською; за необхідністю також іншими мовами). Таблиця „Родини“ містить поля з ID ряду, ID родини, назвами родин (всіма необхідними досліднику мовами). Таблиця „Роди“ містить поля з ID родини, ID роду, назвами родів (всіма необхідними досліднику мовами). Таблиця „Види“ містить поля з ID роду, ID виду, назвами видів (всіма необхідними мовами), автором та роком опису виду, поле з номерами для сортування переліку видів у відповідності з тим таксономічним порядком, який обрано за основу для побудови таксономічного блоку бази даних.
Таблиці у порядку „Ряди“ – „Родини“ – „Роди“ – „Види“ послідовно з’єд­нані між собою через відповідні ID зв’язком типу „один-до-багатьох“. Таким чином у таксономічному блоці кодується ієрархії таксонів різного рівня. Сам таксономічний блок через ID виду поєднується зв’язком типу „один-до-багатьох“ з іншими блоками бази даних, наприклад, з блоком, який містить безпосередньо дані обліків тварин, з блоком, що містить класифікацію видів за екологічними групами, блоком з охоронними категоріями видів тощо.
Така концептуальна модель таксономічного блоку забезпечує значну гнучкість у способах виведення інформації за допомогою запитів із застосуванням фільтрації, групування та сортування даних. Модель, подібна до описаної, реалізована автором на практиці у декількох базах даних, що ведуться дослідниками Чорноморського біосферного заповідника НАН України.

 

Бібліографічне посилання:

Москаленко Ю. О. Концептуальна модель таксономічного блоку реляційних баз даних, призначених для зберігання результатів обліків тварин / Ю. О. Москаленко // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців: зб. наук. пр. / Упорядники: І. Загороднюк та З. Селюніна. — Гола Пристань: Українське теріологічне товариство, 2012. — С. 47. (Novitates Theriologicae. Pars 8).

 
Поиск
Пользовательского поиска