Ukrainian (UA)Russian (CIS)

IT and FOSS for SCIENCE

Bash-cкрипт для завантаження ДДЗ Landsat 5, 7 та 8

Bash-cкрипт призначений для завантаження даних дистанційного зондування Landsat 5, 7 та 8

Ліцензія
=======

GNU General Public License Version 3, 29 June 2007


Завантажити
===========

Завантажити архів зі скриптом: landsatd-v0.1.tar.gz


Встановлення
============

Розпакуйте архів і скопіюйте файл landsatd у теку /usr/bin. Надайте файлу landsatd права на виконання.

Сукупність команд для встановлення програми з терміналу:
1. tar xvzf landsatd-v0.1.tar.gz
2. sudo cp ./landsatd-v0.1/landsatd /usr/bin/
3. sudo chmod a+x /usr/bin/landsatd


Використання
============

Запустіть команду з терміналу зі SceneID (ID сцени Landsat) у якості параметра

Наприклад:

landsatd LC81790242016101LGN00

Ця команда у поточному каталозі створить директорію LC81790242016101LGN00 і завантажить у неї відповідну сцену Landsat.

У випадку Landsat 5 та Landsat 7 у теку буде завантажений архів з файлами сцени, у випадку Landsat 8 у теку будуть завантажені безпосередньо файли окремих спектральних каналів сцени.

Скрипт підтримує докачку, якщо з якоїсь причини завантаження сцени не було завершене з першого разу, повторний запуск скрипту почне завантаження з того місця, де воно зупинилося.

 

Сиваш та північне узбережжя Азовського моря на ДДЗ Landsat 8

Сиваш та північне узбережжя Азовського моря на кольорових композитах у форматі GeoTIFF, виготовлених з даних дистанційного зондування Landsat 8
(комбінація каналів -- 654; дозвільна здатність -- 15 м/піксель; паншарпенінг -- метод IHS; атмосферна корекція -- не здійснювалася)

Джерело даних: сервіс GloVis Геологічної служби США

Сиваш
Завантажити: 01_Sivash.tif (130,1 Мб)
Сцена: LC81780282014184LGN00
Дата зйомки: 2014-07-03
Проекція: UTM36N
Сиваш

Східний Сиваш та Арабатська стрілка (південна частина)
Завантажити: 02_ArabatskaStrilkaPivden.tif (38,3 Мб)
Сцена: LC81770282014209LGN00
Дата зйомки: 2014-07-28
Проекція: UTM36N
Східний Сиваш та Арабатська стрілка (південна частина)

Східний Сиваш та Арабатська стрілка (північна частина)
Завантажити: 02_ArabatskaStrilkaPivnich.tif (83,9 Мб)
Сцена: LC81770282014209LGN00
Дата зйомки: 2014-07-28
Проекція: UTM36N
Східний Сиваш та Арабатська стрілка (північна частина)

Коса Бірючий острів
Завантажити: 03_KosaBiruchiyOstriv.tif (106,0 Мб)
Сцена: LC81770282014209LGN00
Дата зйомки: 2014-07-28
Проекція: UTM36N
Коса Бірючий острів

Коси Обитічна та Бердянська
Завантажити: 04_ObitochnaKosa.tif (68,6 Мб)
Сцена: LC81760282014202LGN00
Дата зйомки: 2014-07-21
Проекція: UTM37N
Коси Обитічна та Бердянська

Коси Білосарайська та Крива
Завантажити: 05_BilosarayskaKosa.tif (114,1 Мб)
Сцена: LC81760272014202LGN00
Дата зйомки: 2014-07-21
Проекція: UTM37N
Коси Білосарайська та Крива

 

Деякі аспекти методологічних засад кадастру тваринного світу

Бібліографічне посилання:

Москаленко Ю.О. Деякі аспекти методологічних засад кадастру тваринного світу // Проблеми екологічного та соціально-правового розвитку Азово-Чорноморського регіону: збірник статей. — Київ-Мелітополь: Міленіум, 2013. — С. 319—327.

Вступ

Визначення Законом України «Про тваринний світ» кадастру мислить останній як необхідний інструмент, який має бути основою обліку, раціонального використання і охорони тваринного світу. Таким чином, для виконання своїх функцій кадастр, з одного боку, повинен містити інформацію про територіальний розподіл тварин, і, з іншого боку, має бути здатним робити вірогідні прогнози подальших його змін. З цього є очевидним те, що науковими засадами кадастру мають бути екологічні дослідження, зокрема вивчення закономірностей просторово-часової динаміки населення тварин. Що ж стосується досліджень фауністичного плану, зокрема інвентаризації та реінвентаризації фауни, то їх важливість і необхідність для кадастру тваринного світу взагалі поза сумнівом і в межах даного повідомлення не обговорюються.

 

Особливості динаміки зволоженості солончакових природних комплексів Чорноморського біосферного заповідника у контексті їх значення як середовища існування водоплавних та прибережних птахів

Бібліографічне посилання:

Москаленко Ю. О. Особливості динаміки зволоженості солончакових природних комплексів Чорноморського біосферного заповідника у контексті їх значення як середовища існування водоплавних та прибережних птахів // Заповідна справа в Україні. — 2013. — 19 (1). — С. 78—82.

Значення солончакових природних комплексів, що знаходяться у межах Чорноморського біосферного заповідника і, одночасно, належать до складу водно-болотних угідь міжнародного значення, «Тендрівська затока» і «Ягорлицька затока», переоцінити дуже складно. Як відомо, солончаки, які поширені узбережжям Північного Причорномор'я, є місцем гніздування низки видів птахів, що охороняються. Наприклад, пісочника морського Charadrius alexandrinus, кулика-довгонога Himantopus himantopus, чоботаря Recurvirostra avosetta, кулика-сороки Haematopus ostralegus, дерихвоста лучного Glareola pratincola. Але особливо велике значення ці природні комплекси мають під час міграцій, коли в їх межах знаходить собі притулок і живлення величезна кількість пролітних прибережних птахів. Тому солончакові біотопи материкових ділянок Чорноморського біосферного заповідника, як території з найвищим охоронним статусом, є надзвичайно цінними для підтримання задовільного стану популяцій багатьох гідрофільних видів птахів, що гніздяться та мігрують вздовж північного узбережжя Чорного моря.
В той же час, властивості водно-болотних угідь у контексті їх значення як середовища існування птахів (кормові властивості, гніздопридатність біотопів тощо), можуть змінюватися у досить широких межах залежно від погодних умов року. Особливо це є актуальним для регіонів із посушливим кліматом, де багаторічна динаміка кліматичних умов може спричиняти істотні перебудови в екосистемах водно-болотних угідь.
Метою роботи було дослідження впливу багаторічної динаміки погодних умов на сезонну динаміку зволоженості солончаків Чорноморського біосферного заповідника і опис на цій основі характерних паттернів динаміки стану солончаків як середовища існування водоплавних та прибережних птахів. Оцінка значення параметрів солончаків для гідрофільних птахів в цій роботі побудована на підставі того факту, що роль кормового та гніздового біотопу для більшості прибережних птахів можуть відігравати лише перезволожені солончаки, які мають вільні ділянки водної поверхні.

 

Концептуальна модель таксономічного блоку реляційних баз даних, призначених для зберігання результатів обліків тварин

Таксономічний блок баз даних, призначених для зберігання і обробки результатів обліків тварин, має містити набір полів з науковими назвами таксонів різного рівня. За необхідності можуть бути присутні поля з назвами таксонів іншими мовами (напр. укр., рос., англ. тощо). Необхідними додатковими полями є нумерація у відповідності до таксономічного порядку, причому числа в цьому полі бажано присвоювати з певним кроком (напр. у 5 чи 10 одиниць), що дасть змогу без зміни порядкових номерів у майбутньому вводити до бази нові види фауни того регіону, до якого відноситься база даних. Важливим є наявність поля із зазначенням автора та року опису відповідного таксону.

 

Джерела метеоданих в інтернеті. Повідомлення IV.

Увага! Супутникова анімація, що ілюструє рух повітряних мас (про неї згадувалося у попередньому повідомленні, присвяченому метеорологічним ресурсам), тепер доступна за новою адресою: http://www.sat24.com/image.ashx?country=eu.

 
Пошук
Користувальницький пошук